Az AIBA is belátta - a boksz egy és oszthatatlan

2011. 08. 10. 20:57
Az AIBA is belátta - a boksz egy és oszthatatlan

Az elmúlt évtizedek során majdnem tönkretették ezt a gyönyörű sportágat az AIBA „illetékesei”, de talán végre rájöttek, hogy a profi ökölvívás nem az ördögtől való, sőt, talán már azt is valják, hogy a sportág túlélését kizárólag a hivatásos szakágba kapaszkodás jelentheti.

De vajon megmenekül az amatőr ökölvívás az AIBA új irányelvei alapján?

Az AIBA végrehajtó bizottsága az asztanai junior vb után bejelentette, hogy legkésőbb 2013-ig egységesíti az ökölvívás szabályrendszerét. Az alábbiakban közöljük az AIBA-körlevél szöveghű fordítását, amely ismerteti a Boxing 16 elnevezésű program részleteit – azért ez a program neve, mert a 2016-os riói olimpián már ennek szellemében folynak az ökölvívó-versenyek, legalábbis az AIBA vezérkarának elképzelései szerint.

Bevezetés a Boxing 16-hoz

1. Boxing 16 leírása
A Boxing 16 olyan projekt, amelyet az AIBA indított útjára forradalmi stratégiákkal, azzal a céllal, hogy minden szinten irányítsa az ökölvívósportot.

A Boxing 16 meg akarja változtatni az ökölvívósport jövőjét, az AIBA vezetésével a következő területeken:

- Olimpiai (amatőr) és professzionális boksz

- Egyéb küzdősportok

- Globális sportmarketing

- Nemzetközi sportközösség és olimpiai mozgalom

A projekt a tervek szerint a 2016-os riói olimpiáig eléri célját.

2. Miért született meg a Boxing 16?

Az AIBA 2007-ben bejelentette, hogy küldetésének tekinti az ökölvívósport valamennyi formájának irányítását, azonban az eltelt négy évben az AIBA még nem hozott létre olyan programot, amely ezt elérte volna. Ezt a hiányt pótolja most a Boxing 16.

Az AIBA és a WSB programjai komoly következményekkel számolhatnak, ha az ökölvívók továbblépésének a lehetősége nem lesz biztosított a 2012-es londoni olimpia után.

A globális piaci helyzet olyan, hogy most a legalkalmasabb az időpont a Boxing 16 és az APB (Profiboksz az AIBÁ-ban) beindítására.

Az ökölvívónak egész pályafutása során az AIBÁ-hoz kell tartoznia, az AIBÁ-nak kell lennie a legfelsőbb felelős szervnek.

Az AIBÁ-nak az eddiginél több támogatást kell biztosítania a nemzeti szövetségek számára, és ehhez az egyetlen lehetséges forrás a Boxing 16.

3. Célok

Létre kell hozni, illetve erősíteni három projektet az AIBA, mint ernyőszervezet égisze alatt, s ezeknek fejlesztési és kereskedelmi értékkel kell bírniuk:

- AIBA amatőr olimpiai ökölvívás (AOB)

- Boksz Világsorozat (WSB)

- AIBA profiboksz (APB)

A különféle szabályrendszereket egyetlen, egységes, integrált rendszerbe kell foglalni, amelyet egy irányító testület felügyel.

Be kell indítani a Bokszmarketing Osztályt (Boxing Marketing Arm – BMA), az összes kereskedelmi tevékenység irányítására és menedzselésére.

Létre kell hozni és fejleszteni egy tömeges alapfokú képzési alapítványt, amely az utánpótlás folyamatos áramlását hivatott biztosítani.

Javítani kell az ökölvívósport és az AIBA globális imázsát és jó hírnevét, hogy a sportág visszatérjen az „aranykorba”

4. Helyzetelemzés – az ökölvívás a múltban

Hiszünk az ökölvívásban, mint nagyszerű termékben. Csakhogy az elmúlt 30 évben ezt a terméket rosszul csomagolták és gyengén menedzselték.

Jelenleg két, teljesen különböző bokszvilág létezik – az amatőr és a profiboksz világa.

- Hiányzik az együttműködés és az egység

- Két teljesen különböző szabályrendszer van, eltérő stílussal

- A versenyzők, edzők, bírók nem ingáznak a két világ között

A boksz úgy van elfogadva, mint a szegény és erőszakos emberek sportja – s emiatt csekély a kereskedelmi értéke.

Némi előrelépés mégis tapasztalható, az ökölvívást az egészség-megőrzés egyik módjaként, eszközeként kezdik elfogadni.

A boksz a nemzetközi sportéletben úgy szerepel, mint egy beszennyezett és bárdolatlan Sport Óriás.


5. Elérendő célok – a bokszsport jövője

Az ökölvívást az egyik legkedveltebb és kereskedelmi szempontból legcsábítóbb sporttermékké kell fejleszteni.

Ehhez világszerte integrálni kell valamennyi ökölvívó szervezetet és testületet. Az AIBA felügyelete alatt kell működnie a sportágnak, s a bokszolók és a bokszcsalád biztonságát, a versenyzők érdekeit kell szem előtt tartani.

Az ökölvívást úgy kell tisztelni, mint a legnépszerűbb sportágak egyike, amely világszerte a fiatalok szociális problémái megoldásának a legfőbb eszköze, kiváltképp a fejlődő országokban.

Olyan környezetet kell teremteni, amelyben az ökölvívók élvezik sportágukat, köszönhetően az átlátható és igazságos pontozásnak és bíráskodásnak.

Meg kell változtatni a bokszsport imázsát és hírnevét:

- Az ökölvívás igazi humánus és erőszakmentes versenysport.

- Mindenki művelheti, tekintet nélkül társadalmi háttérre.

- Olyan sportág, amely minden fiatal számára reménységet és álmokat jelent

6.
Helyzetelemzés – az AIBA a múltban

Az AIBA mindig is a bokszsport világméretű vezetőjeként határozta meg önmagát. Csakhogy ez nem lehetséges akkor, ha a szervezet nem reformálja meg és nem irányítja közvetlenül a profiboksz világát.

Szűkös források akadályozták meg abban, hogy globálisan irányítani tudja a sportágat.

- Túlságosan is a politikai szemlélet uralta, építő jellegű törekvések és víziók nélkül, s ekként képtelen volt kiaknázni a sportágban rejlő potenciált.

- Hiányoztak a kapcsolatok a globális üzleti partnerekhez és a stratégiai szövetségesekhez.

- Örökös küzdelmet folytatott az anyagi függetlenségért –sikertelenül.

A vezérkart elavult tudású és tapasztalatú, az újításokra és a megújulásra érzéketlen emberek alkották.

Az eddigieknél sokkal erőteljesebb és sokkal forradalmibb jellegű reformokra van szükség. 

7. Elérendő célok – a jövő AIBÁ-ja

Igazi vezetővé kell válnia az AIBÁ-nak az ökölvívás valamennyi szintje menedzselésében és felügyeletében.

Az ökölvívás minden szintjét egységes, integrált szabályrendszer keretében kell irányítani, hogy a boksz mindenki által tisztelt, izgalmas, vonzó sportág legyen a televíziók, a hirdetők, a kereskedelmi partnerek és a nézők szemében.

Az AIBÁ-nak biztonságos és ellenőrzött bevételi forrásnak kell lennie minden ökölvívó számára a fejlődő országokban.

Legfőbb ideje, hogy az ökölvívás feljebb lépjen az olimpiai sportágak hierarchiájában.

8. A sikerhez vezető út stratégiája

2013-tól beindul az APB, az AIBA profiboksz.

- Ez lesz az ökölvívók továbblépésének útja, hacsak el nem szegődnek máshová profinak. Az AIBA-karrier lesz pályafutásuk csúcsa.

Az AIBA marketingirodája (Boxing Marketing Arm - BMA) végzi a sportolók marketingjét.

- Biztosítja a globális jelenlétet.

- Stratégiai partnerkapcsolatot kovácsol a sportban, és ezen belül az ökölvívásban érdekelt összes szereplővel.

- Létre hoz, tulajdonol és terjeszt innovatív sport és szórakoztató programokat.

Alapvető termékek – úgy mint a legkiválóbb bokszolók és edzők – létre hozására összpontosít.

Kikéri és megszerzi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a nemzeti szövetségek és a sportág valamennyi szereplőjének támogatását.

9. A Boxing 16 szerkezete – a háttér

Az AIBA tulajdonát képezi minden amatőr szintű verseny, amelyeket a nemzeti szövetségek rendeznek.

A WSB olyan versenysorozat, amely franchise-ok között zajlik, profi szabályok mellett.

Az AIBA szándékában áll létre hozni új professzionális versenyformáját, amelynek AIBA Profiboksz (AOB) lesz a neve, az alábbiak mentén:

- Csak az AIBA amatőr ökölvívóiból lehetnek az APB bokszolói.

- Az APB-bokszolók a nemzeti szövetségek kötelékében maradnak.

- A részletes feltételeket az APB alapszabálya tartalmazza.

A három program kizárólagos irányító testületeként az AIBÁ-nak meg kell találnia a módját a szinergiák kialakítására a három versenyforma között, és menedzselnie kell azokat. 

10. A Boxing 16 folyamatábrája

11. Technikai és versenyszabályzat

A WSB és az APB elindításával erősen ajánlott, hogy a három versenyrendszer alapvetően azonos szabályokkal működjön.

Mivel a WSB megmutatta, hogy vonzó a nagyközönség számára, a közös technikai és versenyszabályzatnak a WSB szabályrendszerén kell alapulnia.

- Fejvédő: Az amatőr, a WSB és az APB felnőtt (elit) versenyeken nem lesz fejvédő

A nőknél, az ifjúsági és a junior korosztályban megmarad a fejvédő

- Kesztyű: A WSB-ben jelenleg használatos kesztyűket alkalmazzák a jövőben a felnőtt amatőr, a WSB és az APB versenyein. (8 unciás a két alsó, 10 unciás a három felső súlycsoportban.)

A nőknél, ifjúságiaknál és junioroknál eltérő súlyú kesztyűket használnak.

- Mez: Csak az amatőr (felnőtt, női, ifjúsági, junior) versenyzők viselnek mezt.

- Pontozási rendszer: A jelenlegi WSB-pontozási rendszert használják minden szinten.

 


Az AIBA Profibox (APB) bemutatása

 

 1. Az APB alapprogramjai

 

I. Egyéni rangsoroló verseny

- Az egyéni rangsoroló verseny az a program, amelyeken minden APB-ökölvívó elindul a rangsorban elfoglalt helyének megfelelően.

- A bokszolók továbbra is hazájukat képviselik, azonban a hangsúly az egyéni teljesítményen lesz.

- Ez a program abban a pillanatban beindul, mihelyt elrajtol az APB.

II. Világméretű verseny

- Az egyéni rangsoroló verseny mellett lesz egy világméretű (globális) sorozat is, amelyre a nemzeti szövetségek elküldhetik APB-ökölvívóikat az ország képviseletében.

- Ez a program néhány évvel az APB rajtja után indul.

 

 1. Egyéni rangsoroló verseny

 

Az APB a következő három osztályban működik majd:

I. Világranglista-verseny

 1. A világranglista 1-20. helyezettje indul minden súlycsoportban
 2. 10 menet a sima meccseken
 3. 12 menet a címmeccseken

II. Kontinentális ranglista-verseny

a. A világranglista 21-50. helyezettje indul minden súlycsoportban

b. 8 menet a sima meccseken

c.12 menet a címmeccseken

III. Nemzeti ranglista-verseny

a. A világranglista 51. helyezettjétől lefelé indulnak minden súlycsoportban

b. 6 menet a sima meccseken

c. 10 menet a címmeccseken

 

 1. Ki lehet APB-ökölvívó?
 1. Az amatőr olimpiai bokszolók

- Az AIBA jelenlegi regisztrált ökölvívói – legalább egy részvétellel egy AIBA 3 csillagos eseményen

- Az alsó korhatár 19, a felső 40 év

- Csak az első idényre, az APB befogad jelenlegi profi bokszolókat is, bizonyos feltételek teljesülése esetén

- Az APB ökölvívói indulhatnak az olimpián, bizonyos feltételek teljesülése esetén

 1. A jelenlegi profi bokszolók

- Azok a profi bokszolók, akik korábban képviselték hazájukat AIBA-eseményeken

- Azok a profik, akik az utóbbi két évben lettek hivatásosak

- Azok a bokszolók, akik 10 vagy 15 menetnél kevesebbet bokszoltak

- Bizonyos kivételes esetekben az APB olyan profik jelentkezését is elfogadja, akik emelhetik az APB értékét

- A jelenlegi profi bokszolók közül csak annyian állhatnak be az APB-be, hogy az arányuk ne haladja meg az összes APB-ökölvívő létszámának 20 százalékát

 1. Az APB-bokszolók részvétele az olimpián

a. Olimpiai részvétel

- A korhatár 19-34 év

- Minden olyan AIBA-bokszoló indulhat, aki az utóbbi három évben állt be az APB soraiba

- A jelenlegi profi világszervezetek bokszolói nem indulhatnak

- Minden olyan APB-bokszolói indulhat, aki nemzeti szövetségénél regisztrálva van

 1. Olimpiai kvalifikáció

- A javasolt APB-kvóta az olimpiára: 36 APB-bokszoló (szemben az 5 WSB-bokszolóval)

- 4 versenyző súlycsoportonként, 81 kg-ig (összesen 32 ökölvívó)

- 2-2 versenyző a 91 és a +91 kg-ban

- Olimpiai kvalifikáció: Az alsó nyolc súlycsoportban összesen 32 bokszoló (Az APB bajnoka, plusz a playoff három győztese súlycsoportonként). Nehéz- és szupernehézsúlyban összesen 4 bokszoló – az APB bajnoka, plusz a playoff egy-egy versenyzője

 1. A jövőbeli APB-bokszolók azonosítása és a tervezett menetrend

- Az AIBA csúcsbokszolói (potenciális érmesek és élversenyzők a 2011-es bakui vb-n és a 2012-es londoni olimpián)

- A WSB csúcsbokszolói

- Bizonyos kiválogatott profi bokszolók

- A nemzeti szövetségek által ajánlott bokszolók

- Olyan IBA-bokszolók, akik nem szerepelnek a ranglistákon, de akik a válogató bizottság szerint nagy jövő előtt állnak

 1. Az APB és a nemzeti szövetségek viszonya

- Végső soron minden nemzeti szövetségnek kell rendelkeznie olimpiai és profiboksz-programokkal

- Az APB csakis a nemzeti szövetségekkel fog együttműködni

- Azok a nemzeti szövetségek, amelyek versenyzőket küldenek az APB-be, részesülnek a bevételekből

- Az APB támogatni fogja a tehetséges APB-aspiráns bokszolók fejlődését

 1. Az APB promóterei

A BMA (Marketing Osztály) lesz az APB legfőbb promótere

A BMA lesz a felelős a világ- és kontinentális szintű APB-programokért, az alábbi területeken:

- Az APB-bokszolók szerződései

- Az összes világ- és kontinentális szintű esemémy rendezése

Az APB/BMA nemzeti szintű promótereket is foglalkoztat. Ezek a nemzeti szintű versenyekért felelnek, és APB/BMA-licenccel kell rendelkezniük. Hogyha a profiboksz-promóterek be akallnak állni az APB-be, ezt megtehetik, de csak akkor, ha addigi tevékenységükkel, az egyéb profiboksz-szövetségekkel szakítanak.

 1. Az APB-edzők

Az APB-ben a jelenlegi olimpiai (AIBA) bokszedzők és a jelenlegi profiboksz-edzők is dolgozhatnak, feltéve, ha utóbbiak szakítanak jelenlegi profi tevékenységükkel

Átjárás van az AIBA és az APB között

Az edzőknek APB-képesítést kell szerezniük

 1. Az APB-bírók és pontozók

Az APB pontozói és bírói a jelenlegi AIBA-bírók és pontozók közül, valamint a jelenlegi profiboksz-bírók és -pontozók közül kerülnek ki, feltéve, ha utóbbiak felhagynak jelenlegi tevékenységükkel

Kvalifikáció az olimpiai (AIBA) bokszra és az APB-re:

A két területen különböző pontozóknak és bíróknak kell dolgozniuk

A bíróknak és pontozóknak APB-bizonyítvánnyal kell rendelkezniük

10. APB-ellenőrök (supervisors)

Az APB ellenőrei az AIBA végrehajtó bizottságának vagy egyéb bizottságainak a tagjai közül kerülnek ki

Továbbá: a WSB ellenőrei közül

Valamint. Olyan profi ellenőrök közül, akik szakítottak jelenlegi munkájukkal

11. APB ringorvosok

Ugyanaz érvényes, mint a bírókra és az ellenőrökre.

12. Az APB-akadémiák szerepe

Az AIBA 6 akadémiát működtet a jövőben: a központi akadémia Almatyban (Kazahsztán) lesz. Minden kontinensen lesz egy-egy további akadémia

Időkeret: A központi akadémia 2013-ban nyitja meg kapuit. Az AIBA a további kontinentális akadémiák helyét 2012-ben jelöli ki. Így 2013 januárjától beindulhat a képzés. Az AIBA-akadémiákat az AOB, a WSB és az APB ökölvívói is használhatják.

13. Az APB szervezeti struktúrája

a. Az APB fő feladatai

- Az APB-versenyek és minden hivatalos funkció menedzselése

- Kidolgozni az APB technikai és versenyszabályzatát

- Kezelni a BMA marketingtevékenységét és a versenyzőkkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeket

- Kiképezni és kijelölni az APB tisztségviselőit a versenyekre

- Kiválogatni a bokszolókat az APB programjaira

- Kiképezni a jövő APB-bokszolóit

- A kereskedelmi jogok kezelése

b. Az APB státusa

- Az APB non-profit szervezet, az AIBA égisze alatt

- Az APB bevételeket fog kapni a BMA-tól a működési költségek fedezésére

- Az APB saját bevételeket is generál

- Az APB az AIBA végrehajtó bizottságának tartozik felelősséggel

- Az APB független program a WSB-től és az olimpiai boksztól

14. Az APB és a WSB viszonya

A WSB klubjai választhatnak az APB-bokszolók közül

- A WSB-klub fizetést folyósít a szerződés időtartamára az APB-bokszolónak

- A versenyzők kölcsönös cseréje lehetséges

C. A Boxing 16 marketing társaságának megalakítása (BMA)

D. A Boxing 16 időkeretei

a. 2011: Miután az AIBA végrehajtó bizottsága áldását adta rá, tanácsadó céget fogadnak fel az APB üzleti tervének kidolgozására, beleértve a BMA üzleti tervét

Megkezdődik az APB szerkezetének kialakítása az AIBÁ-n belül

Kiválasztják és kijelölik az APB ügyvezető igazgatóját és az APB személyzetét

b. 2012: Beindul az APB apparátusa – regisztráció és toborzás, szabályok kidolgozása, a tisztségviselők kiképzése (orvosok, R and J, ellenőrök, edzők), megrendezik az APB kongresszusát, megalkotják a kézikönyveket és az irányelveket.

Beindul a BMA apparátusa - regisztráció és toborzás, szabályok kidolgozása, a TV-jogok értékesítése, a szponzori szerződések nyélbe ütése, az APB-bokszolók frontembereinek megtalálása, a szerződések aláírása a londoni olimpia előtt, szerződést kötni minden stratégiai partnerrel, biztosítani a finanszírozást.

2013: Az APB első évadja beindul 2013 tavaszán. Nyilvánosságra hozzák az AOB, a WSB és az APB egységes szabályrendszerét.

 


Fordította:
Ch. Gáll András - www.boxing.hu, bevezető: monokli.com

Ha tetszett az írás, oszd meg.
Mond el a véleményed
Legolvasottabb
Presztízscsata - Káté Gyula és Klasz Árpád áprilisban összecsap
5688
Elhunyt a Herceg, Tommy Morrison
32801
Piszkos, brutális harc, aminek kórház lett a vége
4288
Colon továbbra is az életéért küzd
2090
Felkapott

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt a sütikről és adatvédelemről.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDmonokli.comMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentmonokli.comA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év

A statisztikai adatok gyűjtése anonimizált formában történik, így a látogató semmilyen módon nem azonosítható ezen sütik tartalmából. Ezen sütik segítségével tudjuk figyelni, hogy viselkednek a látogatók, ezzel is segítve minket a legjobb szolgáltatás nyújtásában.

Ezen sütik engedélyezéséhez kattintson az 'Engedélyez' jelölőnégyzetre, majd az 'Elfogadom', vagy a párbeszédpanelt bezárva a 'Minden süti engedélyezése' gombra.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
_gamonokli.comA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.2 év
_gidmonokli.comA Google Analytics által létrehozott egyedi azonosító a látogatottsági statisztika elkészítéséhez.Munkamenet vége
_gat_*monokli.comA Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzására.Munkamenet vége
Fel